CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking.

Chứng nhận CE Marking cho biết sản  phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường châu Âu. Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.Chứng nhận CE cũng được coi như “hộ chiếu thương mại” để sản phẩm vào thị trường EU.

Hiện nay, rất nhiều nhà sản xuất bị hải quan EU tịch thu như là hàng xấu, hoặc bị trả lại vì không có CE Marking.

Quốc gia yêu cầu bắt buộc dấu CE

– Liên minh châu Âu (EU) – hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA).

Quy định dán nhãn CE lên sản phẩm.Việc dán nhãn CE lên sản phẩm cũng được EU quy định nghiêm ngặt.Với mỗi sản phẩm khác nhau quy định về việc dán nhãn cũng sẽ khác nhau. Một số quy định chung như sau:

– Kích thước của biểu tượng dấu “CE” khi tăng hay giảm, tỷ lệ vẫn phải được giữ nguyên.

– Dấu “CE” được đặt theo chiều thẳng đứng và kích thước không được nhỏ hơn 5mm.

– Dấu “CE” phải đặt ở vị trí không bị các logo khác che khuất.

Lợi ích chứng nhận CE Marking

– Dấu “CE Marking” trên sản phẩm bảo đảm sự lưu thông tự do và là “giấy thông hành” giúp sản phẩm của bạn dễ dàng tiếp cận toàn bộ thị trường EU và thị trường EFTA (European Free Trade Association).

– Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng.

– Dấu CE được coi như “Biểu tượng của chất lượng sản phẩm” giúp nâng cao thương hiệu, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng tầm hiểu biết về thiết kế phát triển sản phẩm, nền tảng của công nghệ tiên tiến.

– Mở rộng thị trường xuất khẩu trên toàn thế giới.

Ngân Giang