Ảnh minh họa
Thông tin vừa cập nhật của Bộ Công Thương, số lượng các vụ việc điều tra, áp dụng các biện pháp bảo hộ phòng vệ thương mại (PVTM) đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục gia tăng.