Ảnh Thanh Hảo

Nỗ lực thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam ghi nhận một bước tiến mới. Đây là thông tin được cho biết tại Diễn đàn Tài chính bền vững do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu GRI và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC tổ chức tại TP.HCM, ngày 28/5.

Theo một số báo cáo của IFC, dự báo tổng tiềm năng đầu tư vào các dự án liên quan đến khí hậu của Việt Nam có thể lên đến 753 tỷ USD từ nay tới năm 2030. Trong đó, cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo là khoảng 59 tỷ USD, với 31 tỷ USD nằm ở dự án năng lượng mặt trời, 19 tỷ USD nằm ở các dự án thủy điện nhỏ và 80 tỷ USD đối với các dự án công trình xanh.

Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu hụt dòng đầu tư vào dự án phát triển bền vững, cần có những sáng kiến và giải pháp đột phá để huy động đầu tư tư nhân vào dự án mang lại hiệu quả về môi trường, xã hội và quản trị. Đồng thời, góp phần tạo việc làm, đóng góp vào tăng trưởng toàn diện cũng như Mục tiêu Phát triển bền vững quốc gia.

Mặct khác, Việt Nam đang cần cải thiện mức độ hiệu quả các khoản đầu tư và tài trợ khí hậu cũng như đa dạng hóa các nguồn đầu tư vào lĩnh vực này. Vấn đề thiếu hụt dòng tiền đầu tư tư nhân trong nước cũng có thể là rào cản đối với việc thu hút các khoản đầu tư tương tự từ thị trường quốc tế. Chính vì vậy, xây dựng một môi trường chính sách thuận lợi là cần thiết để tiếp cận được nguồn vốn dành cho tăng trưởng xanh từ khối đầu tư tư nhân.

Dẫn chứng cụ thể, ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, mặc dù được kỳ vọng đóng vai trò thiết yếu giúp mở ra cơ hội hướng dòng tiền đầu tư vào dự án bền vững tại Việt Nam, nhưng các tổ chức tín dụng hiện còn cần nỗ lực triển khai thực hiện những thông lệ quốc tế về phát triển bền vững. Thông qua đó, các tổ chức tín dụng có thể quản lý hiệu quả rủi ro môi trường, xã hội và quản trị trong hoạt động tín dụng, hướng đến phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo phục vụ mảng thị trường mới này.

Còn theo Tiến sĩ Roberto de Ocampo, thành viên Hội đồng quản trị của GRl, báo cáo phát triển bền vững đã trở nên một công cụ hữu hiệu để thu hút dòng đầu tư vào các thị trường đang phát triển như Việt Nam. Vì thông lệ này, giúp doanh nghiệp thể hiện hiệu quả cam kết về phát triển bền vững cũng như coi đây là giá trị cốt lõi và định hướng cho mọi quyết định kinh doanh. Do đó, các công ty cần chú trọng thực hiện báo cáo và cam kết đầu tư cao đối với phát triển bền vững để chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút dòng vốn đầu tư.

M.Phương-TTXVN