Cách đây hơn 10 năm, ông Trương Đình Tuyển, khi đó còn ở cương vị Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), từng đưa ra ý tưởng phải xây dựng thị trường Việt Nam trở thành “chợ đầu mối” về nguyên liệu của khu vực và thế giới. 

‘Cơ hội vàng’ của Việt Nam