Đại sứ Hà Kim Ngọc, Chủ tịch USABC Alex Feldman cùng đại diện các doanh nghiệp Ernst & Young, PC Johnson và UPS – Ảnh chụp màn hình.

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam, đáng chú ý một số doanh nghiệp Mỹ như UPS và SC Johnson cho biết sẽ sớm công bố việc mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian tới.

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam