Môi trường thông thoáng, đảm bảo khoảng cách giúp công nhân Công ty in 7 an tâm làm việc.

UBND TP.HCM đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để đánh giá và có hướng xử lý nghiêm nếu DN, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng.

An toàn để sản xuất