Tiêu điểm: Châu Á kém tích cực chống hối lộ quan chức nước ngoài
Sáu nền kinh tế lớn nhất châu Á là những nước kém tích cực nhất trong nỗ lực chống hối lộ khi kinh doanh ở nước ngoài – tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) lên tiếng cảnh báo đối với các nước đóng vai trò chính trong thương mại toàn cầu. Điều này cũng cản trở những nỗ lực hồi phục kinh tế đang bị dịch bệnh tàn phá.

Bản tin thị trường – ngày 13/10/2020