Theo thông tin từ Bộ TT&TT, mới đây, trong Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 9 năm 2018, Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết đã làm việc với một số nhà sản xuất thiết bị mạng để tìm hiểu kế hoạch sản xuất thiết bị 5G của họ, đồng thời tham khảo việc quy hoạch tần số 5G.

Phát biểu tại Hội nghị, theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, bản chất công nghệ 5G là để phục vụ cho IoT, giúp kết nối dữ liệu giữa vật với vật. Bởi vậy, cần tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp IoT khi quy hoạch phát triển công nghệ 5G.

Bộ TT&TT sẽ ban bố kế hoạch phát triển 5G vào ngày 1.1.2019. 5G là sự kết nối dữ liệu giữa vật với vật, do đó ông Hùng chỉ đạo cần tham khảo ý kiến các doanh nghiệp IoT khi xây dựng các chính sách về 5G. Ngoài ra, ông Hùng cũng lưu ý Cục Tần số khi lựa chọn tần số 5G cần lưu ý đến bài toán đầu tư, kinh tế.

Theo thông báo kết luận của Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục Tần số Vô tuyến điện phải nghiên cứu quy hoạch tần số để sớm triển khai thử nghiệm công nghệ 5G và báo cáo vấn đề này trong quý IV/2018.

Theo MTG