Ứng biến của Sài Gòn Food sản xuất các dòng sản phẩm cháo tươi, bữa ăn tươi, những sản phẩm an toàn và tiện dụng đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của người tiêu dùng giữa lúc bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi lại. Trong ảnh: công nhân Sài Gòn Food đang sản xuất cháo tươi.

Tác động khủng khiếp của đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh.

Cùng tắc biến