Đối với những công ty phần mềm, tư vấn, có thể vận dụng các hình thức của làm việc tự do tại nhà (gig economy), chỉ cần quản lý sản phẩm, không đòi hỏi nhân viên phải nhất thiết có mặt tại trụ sở hàng ngày.

Làm thế nào để tồn tại trong mùa dịch Covid-19? Câu trả lời của hầu hết các doanh nghiệp: đó là thích nghi. Sự thích nghi có thể là một giải pháp vun vén lại các khoản chi tiêu, nhân sự, cân đối quỹ lương, hoặc thúc đẩy sự sáng tạo ra sản phẩm mới…

Lê Đăng Doanh: Doanh nghiệp ‘vượt dốc’ đại dịch