Hiện nay, mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng trên thị trường Pakistan, chiếm khoảng 90% thị phần tiêu dùng tại địa bàn Pakistan.

Từ 30/5, hàng nhập khẩu vào Pakistan phải có chứng nhận Halal