Sau hai tháng triển khai, BTC cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020” đã nhận được 346 hồ sơ dự thi đến từ 56 tỉnh, thành. Sau quá trình sơ khảo, BTC đã chọn được 112 dự án đại diện cho 48 tỉnh thành vào thi vòng bán kết. 

112 dự án vào bán kết “Cuộc thi khởi nghiệp 2020”