Công nhân tại nhà máy của Foxconn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong lúc đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp tục kéo dài, nhiều công ty đang có xu hướng chuyển khỏi Trung Quốc để chủ động hơn về chuỗi cung ứng.

Làn sóng chuyển công ty khỏi Trung Quốc