Giờ đây, khi các cửa hàng mở cửa hoạt động trở lại, các nhà bán lẻ trên toàn cầu đang thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, có vẻ điều đó đang là quá sớm?

Ngành bán lẻ và làn sóng ‘cửa đóng then cài’